/12

Π.Π. Γερμανού 6, Χαλάνδρι

Συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή του Πολύδροσου Χαλανδρίου. Η ανάπτυξη του κτιρίου σε δύο ανεξάρτητους όγκους και η εναλλαγή των panels από οπλισμένο σκυρόδεμα συντελούν στη διαφύλαξη της ιδιωτικής ζωής του χώρου.